İhracat Sorunlarının Takibi ve Geliştiren Çalışmalar

 

İhracat Sorunlarının Takibi ve Geliştiren Çalışmalar


İhracat Sorunlarının Takibi, 2018 yılında altyapı kapsamında işleme rejimi, devlet yardımları, finansman, gümrük işlemleri, istihdam ve işgücü piyasaları, vergi uygulamaları, milli üretim ve yatırımlar teşvikleri gibi alanlarda birçok ihracatçı sorunun sona ermesini hedef alır. Çözüme kavuşan konulardan, Yerli ve Milli Sanayiye Destek Paketi, E-İhracat Eylem Planı, Uluslararası Marka ve Şirket Satın Alınması İçin Destek Sağlanması, Proje Bazlı Teşvik Sistemi, KDV iadelerinin hızlandırılması, bankacılık sisteminin düzgün yürümediği ülkelerin ve mikro ihracat, hizmet ihracatı, transit ticaret, özel faturaların istisna olması gibi maddelerin 2018 yılında ihracat rekoru kırılmasına büyük katkılar sağladığı belirtiliyor.

Bu kapsamda yapılan düzenlemelerden bazıları:
 

 1. Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında ihracatçı firmalara kolaylık sağlanması,
 2. Bazı sözleşmelerin döviz ve dövize endeksli olarak yapılamaması sebebiyle menkul satış anlaşmalarına istisna getirilmesi,
 3. Yüksek katma değerli ürünler üretilmesi kapsamında yerelleştirme çalışmalarının yapılması ve 500 Milyon TL’lik teşvik paketi,
 4. Döviz kazandırıcı KOBİ’lerin Eximbank kapsamına alınması, KOBİ’lere yönelik Eximbank kredilerinin arttırılması ve kapsamının genişletilmesi,
 5. Gümrük müşavirleri asgari ücret tarifesinin Türk sanayisinin maliyetlerini arttırarak, rekabet halinde bulunulan, yatırım çekmek isteyen diğer ülkelere göre ülkemizin avantajlarını azaltması nedeniyle gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesinde indirim sağlanması,
 6. Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kurulması ve çalışmaları,
 7. İşverenlerin geçmişe yönelik yararlanmadığı bütün sosyal güvenlik prim teşviklerinden yararlanmasının sağlanması,
 8. İşbaşı Eğitim Desteği doğrultusunda imalat sanayinde pozitif ayrımcılık sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar,
 9. E-İhracat Eylem Planı oluşturulması, internet üzerinden yurt dışına ürün satışına yönelik altyapı kurgulanması,
 10. Hükümete Önerilen ve Kabul Edilen / Uygulanan Başlıklar stratejik olarak Türkiye’nin bölge için bir e-ticaret merkezi olması, e-ticaret yoluyla mal ve hizmet ihracatının artırılması ve bu alanda hem yazılım ve donanım hem de bilgi birikiminin yerleştiği bir alan yaratılması,
 11. Organize Sanayi Bölge parsellerinin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisinin sağlanması yönünde iyileştirmelerin yapılması,
 12. Şirketlerin markalaşması, tanıtımı ve uluslararası pazarlardaki payının artırılmasına yönelik olarak uluslararası marka ve şirket satın alma prosedürlerinin kolaylaştırılması ve desteklenmesi, uluslararası marka ve şirket satın alınması için destek sağlanması,
 13. Dış ticaret işlemlerinde depolama maliyetlerinin düşürülmesine ilişkin düzenlemelerin yapılması,
 14. Şirket kurulması süreçlerinin kolaylaştırılması, şirket kuruluşu işlemlerindeki maliyet ve sürenin azaltılması,
 15. Finansman konusunda sorunlar yaşayan küçük ve orta ölçekli firmalar için iyileştirmelerin yapılması amacıyla taşınır varlıkların rehininin sağlanması,
 16. Ticari uyuşmazlıkların eskiden olduğundan daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması,
 17. Ülkemizde teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi için teşviklerin hayata geçirilmesi için “Proje Bazlı Teşvik Sistemi” uygulaması,
 18. İstanbul’a yeni fuar merkezleri açılması çalışmalarının yapılması,
 19. İhracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesi şartlarının kolaylaştırılması, bu kapsamda ilgili her takvim yılında ihracat yapma şartının kaldırılması ve firmaların son üç takvim yılındaki ortalama ihracat tutarının temel alınması,
 20. Makine ve teçhizat alımına KDV istisnası getirilmesi, özellikle teşviklerde projelerde kullanılacak makinelerin KDV’den muaf tutulması,
 21. İhraç kayıtlı teslimlerde mücbir sebepler ve beklenmedik durumlar nedeniyle üç aya kadar ek süre verilmesi, ihracatçıların birikmiş olan KDV alacağının ödenmesi ve iade işlemlerinin hızlandırılması.

 

İhracat sorunlarının takibi ve geliştiren çalışmalar yukarıdaki gibi pek çok maddeyi kapsıyor. Tekstil sektörü ile ilgili olan kritik maddeleri sizler için derledik. Bu anlamda tekstil sektörü ile ilgili güncel gelişmelerden sizleri düzenli olarak haberdar ediyor olacağız.