İhracatın Katma Değerini Artırmaya Yönelik Yürütülmüş Programlar

İhracatın Katma Değerini Artırmaya Yönelik Yürütülmüş Programlar

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) tarafından ihracatın katma değerini artırmaya yönelik geliştirmiş olduğu pek çok program bulunuyor. Tekstil sektörünü kapsayan ve oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz bu projelerden özellikle bahsetmek istiyoruz.  Detaylara birlikte göz atalım.

 • TİM Bünyesinde İnovaLİG, Türkiye’nin İlk İnovasyon Geliştirme Programı ile şirketlerde yenilikçilik yetkinliklerinin kazanılması ve ihracatın artırılması için yapılan çalışmaların ödüllendirilmesi.
   
 • Üniversite-Sanayi işbirliğine dayanan İnoSuit, İnovasyon Odaklı Mentörlük Programı ile katılım gösteren firmayla, ilgili bölgede yer alan üniversiteden bir mentörün eşleştirildiği ve mentörün firmada, 11 aylık süre boyunca Kurumsal İnovasyon Sistemi kapsamında belirlenmiş yol haritası ile destek vermesi. 2016’da başlayan ve 290 başvuru alan programa 2018 yılı içinde 132 firma başvurduğu belirtiliyor.
   
 • InovaTİM, TİM desteğiyle üniversitelerde bilgi ekonomisi, entelektüel sermaye gibi konularda farkındalık yaratacak projeler üreten bir sistem oluşturmak üzere 2018 yılında Türkiye genelinde 150 üniversitede 2256 öğrenciden oluşan büyük bir ekosisteme ulaştı.
   
 • Türkiye Tasarım Haftası, endüstriyel tasarım, moda, görsel iletişim tasarımı ve mimari gibi pek çok alanda dünyaca ünlü isimlerin konferanslarıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye Tasarım Haftası, Tasarım ve Marka Odaklı Çalışmalar tasarım yarışmalarında ödül kazanan tasarım merkezleri ve tasarım ofislerinin ulusal ve uluslararası projelerle katılımcıların dikkatine sunulur.  

 

 • TURQUALITY® ve Marka Destek Programı, devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır ve Türkiye’nin rekabet avantajını elinde bulundurduğu markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla dünya çapında bir oyuncu olabilmeleri ve bu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajı sağlanması amacıyla oluşturulur. Pek çok marka, Marka Destek Programı’ndan faydalanmak üzere kapsamda yer alır.

 

 • Girişimcilik Odaklı Çalışmalar kapsamında on farklı şehirde faaliyette olan TİM - TEB Girişim Evleri; kapsamlı programları ile inovatif, yüksek katma değer sağlayan ve ihracat potansiyeline olanak sağlayan girişimcileri geliştirmek ve güçlendirmek için faaliyetlerini sürdürerek Türkiye’nin girişimcilik, teknoloji ve ihracat alanlarında gelişime katkıda bulundu.

 

 • TİM Kadın Konseyi, Kadın ihracatçı sayısını artırmak, iş dünyasında kadın istihdamı ve girişimciliğini geliştirmek, daha fazla kadın girişimcinin iş dünyası sivil toplum kuruluşlarında temsil edilmesini, kadın girişimcilerin arasından daha fazla ihracatçı çıkmasını sağlamak amacıyla önemli çalışmalara imza attı.

 

 • Türkiye’de ihracatta başarı hikayelerine imza atan firmaları onurlandırmak ve bu başarıyı kamuoyuna duyurmak için Dünya gazetesi ile birlikte yürütülen İhracatın Gizli Şampiyonları Ödül Töreni 2018’de düzenlendi ve 2023 İhracat Stratejisi ve Proje Takibi kapsamında planlanan faaliyetler raporlandı.
   
 • Yerel Paralar ile Dış Ticaret, Türk Lirasının ticarette kullanımını arttırmak amacıyla
  Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası yetkilileri ile ortak olarak oluşturulan “Yerel Paralar ile Dış Ticaret Çalıştayı” gerçekleştirildi.
   
 • İhracat Sorunlarının Takibi, 2018 yılında altyapı, kapsamında işleme rejimi, devlet yardımları, finansman, gümrük işlemleri, istihdam ve iş gücü piyasaları, vergi uygulamaları, milli üretim ve yatırımlar teşvikleri gibi alanlarda birçok ihracatçı sorunu nihayete ermiştir. Çözüme kavuşan konulardan, Yerli ve Milli Sanayiye Destek Paketi, E-İhracat Eylem Planı, Uluslararası Marka ve Şirket Satın Alınması İçin Destek Sağlanması, Proje Bazlı Teşvik Sistemi, KDV iadelerinin hızlandırılması, bankacılık sisteminin düzgün işlemediği ülkelerin ve mikro ihracat, hizmet ihracatı, transit ticaret, özel faturaların istisna olması gibi maddelerin 2018 yılında ihracat rekoru kırılmasına büyük katkılar sağladığı belirtilir.
   
 • TİM Lojistik Konseyi, 2011 yılında TİM bünyesinde oluşturulan “Lojistik Konseyi” ihracatın geliştirilmesi, Türk lojistik sektörünün rekabet gücünün arttırılması, ihracat ve lojistik sektörleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için 2018 yılında da çalışmalarını başarıyla sürdürdü.
   
 • Türkiye ve Rusya arasında gerçekleştirilen Basitleştirilmiş Gümrük Hattı dahilinde 2009’dan bu yana 64.817 sevkiyata onay verilerek 968 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. 2018 yılında ise BGH üzerinden 16.582 sevkiyata onay verilerek,  279 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

 

 • Bankalar ile işbirliği Protokolleri, TİM çatısı altında bulunan ihracatçı firmalara, 2018 yılında 8 banka ile imzalanan işbirliği protokolleri kapsamında finansal ve operasyonel risklere karşı koruyacak finansal ürünler ve ilave çözüm önerileri ile diğer bankacılık hizmetleri avantajlı fiyatlar ile sunuldu ve sıkıntılı durumlarda istişarelerde bulunuldu.

 

 • E-Ticaret Siteleri Desteği, E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Projesi kapsamında 2017 yılının başından bu yana üyelik sürecinin ilk onay mekanizması Meclisimizce yürütülmektedir. Projenin amacı ihracatçıların yeni pazarlara açılmaları, mevcut pazarlardaki ihracatlarını artırmaları ve e-ticareti etkin ve verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. 2018’de ise açıklanan ihracat rakamları ile birlikte ihracatta Türkiye tarihinin rekoru kırdı.  


Kaynak:
İHKİB İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği
İTKİB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi
TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi