Tekstil sektörünün ihracat rakamlarındaki büyümenin nedenleri?

 

Tekstil sektörünün ihracat rakamlarındaki büyümenin nedenleri?

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının %11,4 artış gösterdiği ve 2018 yılının sadece ilk üç aylık döneminde Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2017 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %11,4 artış ile 4,5 milyar dolar olduğu gözlemleniyor. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 2018 Ocak-Mart döneminde, ihracatı %17,5 oranında artan otomotiv sektöründen sonra en fazla ihracat yapan ikinci sektör konumunda yer alıyor.

İhracatın %71,4’ü Avrupa Birliği Ülkelerine, %5,8 ile %27,5’i diğer ülkelere yapıldığı kaydediliyor. Böylece 2018 bandında Avrupa Birliği ülkelerine %13’lük bir artış yaşanıyor.  2018 yılının ilk üç ayında Türkiye’den en fazla hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı yapan ülkeler Almanya, İspanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Irak ve İtalya’dır. İhracat Performansı Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında ağırlıklı ürün grubu örme konfeksiyon yine ön plana çıkıyor.

 

Büyümede Performansa Etki Eden Faktörler

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat performansına etki eden en temel faktörlerden biri Euro / Dolar paritesidir. 2018 yılı ilk döneminde yapılan 4,5 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 3,2 Milyar Dolarla %71,4’ü ihracatın Euro üzerinden AB ülkelerine yapıldı. 2017 yılının ilk döneminde 1 Euro ortalama 1,064 ABD Dolarına eşit iken, 2018 yılının ilk döneminde Euro’nun değeri ABD Dolarına karşı %15,39’luk artışla 1,228 dolar düzeyine yükselir.

2017’de yakalanan büyüme ivmesinde alınan tedbirlerin de desteğiyle iç tüketimde ve yatırımlarda yaşanan canlanmanın belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre; Türkiye ekonomisi, iç tüketimdeki canlanmanın ve hükümetin aldığı tedbirlerin etkisiyle 2017 yılında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %7,4 ile büyüme kaydediyor. Özel tüketim ile yatırım harcamaları 2017’de büyümeyi önemli ölçüde destekler. İç tüketimdeki canlanmanın yatırımcıları canlandırdığını, cesaretlendirdiğini ve harekete geçirdiğini gözlemlediğimiz bir dönem oldu. Dolayısıyla ihracata pozitif etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.

Özetle ihracatta büyümenin nedenlerine baktığımızda ise hükümetin ekonomiyi destekleyici yönde hayata geçirdiği destek ve teşviklerin olumlu etkileri tekstil sektörünün ihracat rakamlarında ki büyümemin önemli nedenleri arasında yer aldığınız görüyoruz.  

Destek ve Teşvikler hakkındaki yazımıza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. (Link verilecek)

111

 

Gelecek Yıllar için Öngörüler ve Çalışmalar

Türkiye'nin büyümesinin güçlü temellere dayandığını görüyoruz ve 2019 yılında da benzer bir büyüme ve ihracat eğilimiyle karşı karşıyayız. İhracatçılara yeşil pasaport verilmesi, yeni dönem devlet yardımları, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların finansman ihtiyacına yönelik güçlü ve etkili çözümler gibi ihracatın önünü açan uygulamaların ihracatla büyüyen bir Türkiye tablosu ortaya koyuyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi 2018 yılında başlayan; ihracatın katma değerini artırmak, ihracat hacmini geliştirmek ve ihracat farkındalığını artırmak ve pazarı geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.  İhracatın katma değerini artırmaya yönelik inovasyon, tasarım, marka ve girişimcilik odağında önemli projeler yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. İhracat farkındalığını artırma ve pazarı geliştirmeye yönelik Algı ve Ticaret Diplomasisi çalışmaları önemli katma değer sağlıyor.

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) bünyesinde yapılan pek çok çalıştay, iyileştirme programları ve destekler ihracatta büyümenin önemli etkenlerinden olmuştur. İnovasyon çalışmaları, mentörlük programları, marka destek programları, ihracat sorunlarının takibi, lojistik, gümrük hattı iyileştirmeleri, bankalar ve işbirliği protokolleri, e-ticaret desteği büyümenin arkasında yer alan önemli etkenlerden bazılarıdır.